altzagako udala

Kultura

ARDURADUNA

IZENA KARGUA
 Kultur taldea  
HELBIDEA Altzagako Plaza z/g
TEL. 943 883737 (Altzaga), 943 881170 (Itsasondo)
FAXA 943 161045 (Itsasondo)